Infrastruktur – en utmaning

Framtidens städer kommer ställas inför stora utmaningar när det kommer till infrastruktur. Om staden kan liknas vid en kropp så är infrastrukturen blodomloppet, matsmältningsorganen och nervsystemet. Varje separat del gör olika saker men helheten bidrar till samma mål, att kroppens delar ska kunna kommunicera med varandra och att organismen som helhet ska fungera. Stadens infrastruktur kan delas in i två delar, en synlig och en osynlig del. De båda kommer ställas inför liknande krav på omställning i framtiden.

  • Synlig infrastruktur

De delar av stadens infrastruktur som är synliga för blotta ögat är vägar, järnvägar, trottoarer, bussar, tunnelbana och liknande kollektivtrafik. Den består också av alla sorters godstrafik och leveranser av olika slag. Den synliga infrastrukturens primära uppgift är att transportera stadens medborgare samt de olika varor och tjänster som är direkt knutna till stadens funktioner. Detta kan liknas vid kroppens blodomlopp vars uppgift är att transportera syre till olika organ. Utan transporter stannar staden och kan inte fungera som den ska.

Den stora utmaningen som kommer behöva adresseras av stadens olika transportsystem handlar om ökad kapacitet. Redan dagens städer brottas med hur de ska kunna frakta allt fler människor mer effektivt och miljövänligt med mindre pengar. Existerande fordonsparker, vägar och järnvägar utsätts dagligen för slitage och måste kontinuerligt bytas ut. Eftersom fler människor kräver fler tunnelbanevagnar, bussar eller vilket transportmedel som marknaden nu väljer, blir slitaget och underhållsposten hela tiden större.

  • Osynlig infrastruktur

Staden har flera funktioner som vi inte ser. Tre av de viktigaste är vattenförsörjning, avlopp och elnät. Avloppsnätet i moderna städer byggs i nya hus för att nå upp till framtidens krav på hållbarhet. Detta är positivt och helt avgörande för städernas eventuella expansion. På samma sätt bygger vi alltmer energieffektiva hus och industrier vilka förbrukar mindre el. Den stora utmaningen blir att trygga vattenförsörjningen om grundvattennivåerna sjunker till följd av ändrade vädermönster.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *