Legalisering av casinoverksamhet

Som vi sett kommer framtidens städer ställas inför en rad utmaningar inom flera områden. De som vi gått igenom på denna hemsida handlar om infrastruktur, bostäder, arbete, utbildning, vård och omsorg, trygghet, hållbarhet och miljöhänsyn. Bakom alla dessa ligger en större strukturell fråga som handlar om finansiering. Vem ska betala för att upprätthålla alla dessa funktioner som är så viktiga för stadens överlevnad? En stad utan ekonomiska möjligheter till detta kommer fungera allt sämre, vilket kommer leda till en krackelering av sociala strukturer, ökad kriminalitet och försämrad vård, omsorg och utbildning. Traditionellt har finansieringen kommit från olika håll. I Sverige har den offentliga sektorn under lång tid varit skattefinansierad och styrd av kommun, landsting, stat eller en blandning av två eller tre av dessa. På senare år har privata företag släppts in på denna marknad även om det fortfarande är skattepengar som används. Steget till en total avreglering av offentligheten är alltså inte aktuell i dagsläget. Däremot har privata aktörer gång på gång kunnat visa att de är bättre på att hantera givna resurser och bättre på att driva verksamheter framgångsrikt och med vinst. Detta kommer leda till en ökad tilltro till den privata sektorn i framtiden och en friare marknad på sikt.

Som en del av privatiseringen av delar av de offentliga tjänsteföretagen kommer en legalisering och avreglering av casinoverksamhet bli aktuell i framtidens städer. Casinon är historiskt bra på att omsätta och förvalta kapital samtidigt som man jobbar långsiktigt med omfattande säkerhetslösningar för kunderna. Säkerhet och trygghet står högt upp på listan för seriösa casinon och framgångsrika casinon kännetecknas av en tydlig säkerhetskultur. Här kan framtidens stad dra nytta av etableringen av nya sådana verksamheter. Genom att ett casino ges möjligheten att växa och blomstra kan staden delegera säkerhetstjänster för hela stadsdelar till samma casino. Vakter kopplade till casinon arbetar redan nu tätt med polis och det samarbetet har alla möjligheter att växa och utvecklas i framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *