Utmaning 3: Boende

Framtidens städer måste kunna erbjuda bostäder åt den befolkning som ska utföra de arbeten som städerna är beroende av. Paradoxen är att städer ofta har begränsade möjligheter till nyproduktion på grund av platsbrist. Begränsat utrymme leder till stor efterfrågan vilket leder till höga priser. Höga priser på bostäder leder i sin tur till hårt tryck på offentliga hyresrätter, kommunala kösystem och liknande. Attraktiva arbetsgivare som behöver rekrytera kompetent personal kan behöva erbjuda boende som en tjänsteförmån, vilket gör att många bostäder köps av företag. Stadskärnor med en övervikt av företag och företagsägda bostäder tenderar att bli gentrifierade med likriktning som följd. Framtidens stadsbor kommer inte nöja sig med att bo i sovstäder utan vill ha en naturlig blandning av människor, barer, kaféer och diverse nöjen och företag.

Utmaningen blir att kunna bygga såpass billigt och hållbart att inte bara företag och stora investerare vågar gå in och förnya stadsbilden. En lösning kan vara att utöka det kommunala byggandet i den så kallade allmännyttan, där även människor med mindre ekonomiska resurser har råd att bo. Problemet med allmännyttan är att den är skattefinansierad och därför varierar på ett onaturligt sätt. Beroende på politisk majoritet varierar viljan att bygga hyresrätter och marknaden blir på ett sätt satt ur spel.

I framtiden måste städerna på ett mycket mer organiskt sätt låta medborgarna själva bestämma hur de olika delarna ska utvecklas. Boende, företag och etablissemang som tillhandahåller tjänster av olika slag måste samverka på en mycket mer lokal nivå för att inte de olika delarna ska bli avskurna från varandra. Fungerande små lokala enheter kommer också bli viktiga för att bygga sammanhållning och förhindra utanförskap och segregation. Om bostäderna i framtidens städer kan ingå i stadsbilden på ett sådant, mer naturligt sätt, blir utvecklingen mycket mer positiv och motståndskraftig mot de destruktiva tendenser vi ser i dagens storstäder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *