Utmaning 5: Utbildning

Moderna företag behöver en blandning av kompetenta, högutbildade människor för att klara marknadens krav. Efterfrågan på kvalificerade och utbildade medarbetare har aldrig varit större och den kommer fortsätta växa även i framtiden. För att säkerställa en god tillgång på denna typ av kompetens måste framtidens städer locka till sig de bästa skolorna, de bästa lärarna och de bästa lärosätena för högre utbildning. Många städer har av historiska skäl tillgång till ett större lärosäte men det finns inga garantier för att ett visst universitet eller högskola stannar i en viss stad. Otaliga utbildningar har dessutom en stor del av sina kurser online och är därför i högsta grad mobila.

Utmaningen består i att hitta en naturlig synergi mellan utbildning och arbetstillfällen. Många lyckade utbildare kan erbjuda ett tätt samarbete med viktiga aktörer i näringslivet och kan på så sätt garantera både studenter och företag ett enormt mervärde. Städerna i framtiden måste fortsätta att fördjupa denna typ av samarbeten för att säkerställa att viktig kompetens stannar kvar efter fullgjord utbildning. En student som flyttar vidare efter studierna utgör en nettoförlust för staden.

Utbildningen på förskola och skola måste på samma sätt motivera och inspirera morgondagens vuxna att göra rätt för sig och skapa mervärde för sig själva, sina familjer och sina lokala samhällen och stadsdelar. Barn måste få känna från en tidig ålder att de kan göra skillnad i sina egna liv och i sin omgivning. De barn som känner delaktighet i sitt samhälle kommer känna en naturlig vilja att ge tillbaka och vidareutveckla detta. En känsla av tillhörighet och sammanhang måste vara en av skolans viktigaste uppgifter.

Skola, högskola och universitet måste samtidigt bli bättre på att visa de långsiktiga effekter utbildning ger på plan som går utanför politiska trender. Utbildningssektorn behöver bli opolitisk och mer produktiv istället för att syssla med propaganda och åsiktspåverkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *