Utmaning 7: Vård och omsorg

Vård och omsorg behöver gå igenom stora omställningar för att kunna tillgodose ökade krav på effektivitet, patientsäkerhet och nytänkande i framtiden. Ingen sektor av de offentligt finasierade upplever idag en sådan påfrestning som vården. Samtidigt blir vårdtagare alltmer krävande och söker vård i allt högre grad. I framtiden finns troligtvis en lång rad privata alternativ som kommer kunna avlasta de offentliga inrättningarna men även dessa har stora utmaningar framför sig. Vi lever längre, har ökade krav på livskvalitet och vill kunna vara aktiva långt efter pensionen. Alla dessa faktorer ställer högre krav på vården. Utveckling inom medicinsk teknik leder redan nu till minskade kostnader och ökat utbud inom artificiella leder och organ. Denna utveckling banar väg för en mer rimlig situation för primärvården som egentligen bör syssla med mer eller mindre akuta sjukdomstillstånd.

Den stora utmaningen för vården i framtiden kommer handla om finansiering och patientsäkerhet. En modern sjukvård måste kunna höja sig över politiskt käbbel och istället försöka leverera en så bra produkt som möjligt. Vården måste få återgå till sin grundläggande funktion, att behandla sjuka. Privata initiativ kommer i större skala syssla med detta i framtiden. En stad som vill vara attraktiv för presumtiva stadsbor måste kunna erbjuda vård i världsklass och kan inte tumma på vårdens grundfunktioner. Vården behöver få återgå till sina basuppgifter och inte fastna i administrativa byråkratiska ramverk. Detta kommer kunna korrigeras genom en ökad kommunikation med stadens övriga offentlighet. Genom att synka stadens infrastruktur till krav på ökad rörlighet, transparens, hållbarhet och framåtsiktande kommer vården få ökad press på att effektivisera och förbättra sin verksamhet. Livskraftiga privata alternativ kan bidra till en hälsosam konkurrens som enbart kommer vara positiv. Ambulanssjukvården har idag alla förutsättningar att följa denna trend och bli en diversifierad och rörlig spelare i vårdens kommande framtid. Städerna i framtiden kommer behöva arbeta hårt för att behålla de bästa leverantörerna på denna marknad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *